OFERTA

DZIAŁAMY  W BRANŻY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:

 - OBIEKTÓW, SIECI i PRZYŁĄCZ

                                         - wodociągowych  i kanalizacyjnych
             - gazowych
             - ciepłowniczych

- WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

          - wod-kan, gaz

                   - grzewczych (c.o., c.t.)
               - przeciwpożarowych
                   - wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
              - kotłowni i węzłów cieplnych, kolektorów słonecznych

-  INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                   -  uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
                                                                                                                                                                                                                                                                      - sprężonego powietrza i mediów procesowych
                                                                                                                                                                                                                                                                                              - paliwowych 

 

OFERUJEMY USŁUGI: 

 

  PROJEKTOWANIA I DORADZTWA

- opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektów budowlanych,  wykonawczych, przetargowych oraz opracowań kosztorysowych
- optymalizacja zakończonych projektów, opracowania zamienne
- sporządzanie opracowań przedprojektowych i koncepcji, symulacji kosztowych
- pełnienie nadzoru autorskiego

 

NADZORU INWESTORSKIEGO

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej

 

PROJECT MANAGEMENT (ZARZĄDZANE PROCESEM INWESTYCYJNYM)

- wsparcie inwestora w zakresie realizacji inwestycji branży sanitarnej
- zarządzanie całością procesu inwestycyjno-budowlanego we wszystkich jego fazach i etapach
- kontrola realizacji inwestycji z zachowaniem zakładanych kosztów, terminów oraz parametrów jakościowych


  WYKONAWSTWO

- realizacja inwestycji w systemie generalnego wykonawcy inwestycji, podwykonawstwo instalacji
- realizacja kontraktów "zaprojektuj i wybuduj"

 

KIEROWANIA BUDOWĄ

- pełnienie funkcji kierownika budowy / kierownika robót branży sanitarnej
- planowanie, kontrola i koordynacja procesu budowlanego


  SERWIS             INSTALACJI

- doradztwo eksploatacyjne, przeglądy wykonanych i istniejących instalacji
- utrzymanie techniczne instalacji w ruchu, serwis pogwarancyjny

Copyright ©2016 instalks.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 3368