OFERTA

DZIAŁAMY  W BRANŻY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:

 

 - OBIEKTÓW, SIECI i PRZYŁĄCZ

- wodociągowych  i kanalizacyjnych
- gazowych
- ciepłowniczych

- WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

 - wod-kan, gaz

- grzewczych (c.o., c.t.)
- przeciwpożarowych
- wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- kotłowni i węzłów cieplnych, kolektorów słonecznych

-  INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

-  uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
- sprężonego powietrza i mediów procesowych
- paliwowych 

OFERUJEMY: 

 

  PROJEKTOWANIE I DORADZTWO

- opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektów budowlanych,  wykonawczych, przetargowych oraz opracowań kosztorysowych
- optymalizacja zakończonych projektów, opracowania zamienne
- sporządzanie opracowań przedprojektowych i koncepcji, symulacji kosztowych
- pełnienie nadzoru autorskiego

 

NADZÓR INWESTORSKI

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej

 

PROJECT MANAGEMENT

- wsparcie inwestora w zakresie realizacji inwestycji branży sanitarnej
- zarządzanie całością procesu inwestycyjno-budowlanego we wszystkich jego fazach i etapach
- kontrola realizacji inwestycji z zachowaniem zakładanych kosztów, terminów oraz parametrów jakościowych


  WYKONAWSTWO

- realizacja inwestycji w systemie generalnego wykonawcy instalacji
- realizacja kontraktów "zaprojektuj i wybuduj"

 

KIEROWANIE BUDOWĄ

- pełnienie funkcji kierownika budowy / kierownika robót branży sanitarnej
- planowanie, kontrola i koordynacja procesu budowlanego


  SERWIS

- doradztwo eksploatacyjne, przeglądy wykonanych i istniejących instalacji
- utrzymanie techniczne instalacji w ruchu

Copyright ©2016 instalks.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 15372